Високотемпературни изолации

Със своето ниско тегло, отлични изолационни параметри и работна температура, до над 1600 C предложените високотемпературни материали покриват всички нужни и предоставят стабилност и сигурност при работа с отговорни системи в дългосрочен план.