Фирма „Тивекс“ ООД завършва новата производствено – складова база с нова Администрация.
Производствена – складова площ 1500кв.м и Администрация 1020кв.м
Нови машини въведени в експлоатация – лазерно рязане, заваряване и почистване,
прахово напластяване и полагане на защитен слой полиетилен.