Представителство на повече от 20 водещи Европейски компании в сферата на уплътнителните материали.