Едно от първите съвместни изложения на наш щанд в Истанбил.