Успешно и в срок върви изграждането на първи етап от строителката кампания на фирма „Тивекс“ ООД. Новата производствено – складова база е в процес на завършване грубият строеж. Много скоро ще започне да се изпълва с новите машини и производствени линии.