Стартира изграждане на нова производствено – складова база, която ще бъде изградена на няколко етапа . В нея ще бъдат инсталирани и новозакупените машини, позволяващи увеличение на производственият капацитет и подобряване на крайната, клиентска цена.