Стартиране на фирмената дейност в сферата на корабно снабдяване и индустриални материали.