Финализиране на сделка за закупуване на нова площ за разширение на производственият капацитет на фирмата. Производствено – складова база с полощ от 5000кв.м.
Планирано стартиране на инвестицията 2020г.