Фирама „Тивекс“ ООД отговаря на новите изисквния спрямо ISO 9001:2015 като доставчик и производител на уплътнители материали, изделия от технически пластмаси и метали.