Фирмата навлиза на пазара като доставчик на уплътнителни материали с подкрепата на Beldam Crossley – England.