Фирма „Тивекс“ ООД добави нова машина с възможност за бърза избработка на хидравлични и пневматични уплътнители. Прецизна изработка на детайли от техническа пластмаса със сложна форма.
Висока производителност и качество при повтаряемост.