Възстановяване на гарнитури

Производственият и сервизен екип на фирма „Тивекс“ ООД предлага на Вашето внимание възможността за възстановяване на уплътнителната част на гарнитури тип Кампрофайл. Често при монтаж или неправилна експлоатация уплътнителните лица на гарнитурата биват нарушени и това възпрепятства тяхното качество на работа.

Нежелани пропуски или цялостен брак е наличен още преди да е монтирано уплътнението. В подобни и други слуай ние предоставяме възможност за възстановяване качествата на уплътнението, когато това е приложимо.

Най-често това е рентабилно за по-големи размери или за уплътнения, чийто основен материал е с висока себестойност.

Основно възстановяването се изразява в премахване на старото покритие, възстановяване на каналите и нанасяне на нов слой, уплътнително покритие.

Възможност за ремонт или корекции на пръстените е също приложим, в зависимост от състоянието на гарнитурата.

  • рентабилност и експресна изработка
  • многократно използване на едно и също уплътнение
  • влагане на висококачествени материали
  • ниска себестойност спрямо цялото изделие