Твърди изолации

Твърдите картони имат перфектно представяне във всяко едно приложение, което изисква висока якост на огъване и устойчива здравина. Проектирани да издържат на ерозия, вибрации, механични натоварвания, те биват лесно обработвани за да отговорят на нуждите на специфичната инсталация. Работната температура достига до 1650°C, като повечето продутки проявяват и отлична химична стабилност.

Fiberfrax Duraboard

Fiberfrax Duraboard – са от фамилията твърди картони с керамични влакна, произведени в процес на мокро формиране чрез влагане на алумино-силикатни фибри и свързващи вещества. Всички от фамилията Duraboard притежават ниска температурна проводимост, стабилност при високи температури,еднородна плътност, перфекта устойчивост при наличие на термичен шок и химическа активност. Изключение правят флуороводородна, фосфорна, солна и сярна киселини, както и концентрирани основи. При наличие на вода, пара, масла и други овлажнявания, термичните и физичните свойства са напълно възстановими след изсушаване / почивстване.Възможна работа температура до 1650°C.

 
 

  Fiberfrax Speciality Boards Data Sheet

  Fiberfrax Duraboard 120 Data Sheet

  Fiberfrax Duraboard 140ZK

  Fiberfrax Duraboard 1500 and 1600 Data Sheet

Insulfrax Blok

Insulfrax Blok са произведени с помощта на комбинация от минерална вата и Insulfrax алкалоземни силикатна вата, смесени със специално подбрани неорганични и органични свързващи вещества, за да се постигнат изключителни характеристики. Insulfrax Blok е проектирана специално за използване като допълнителна, подсигурящава изолация в различни приложения с висока температура в индустрията. Insulfrax Blok е наличен в две степени, Blok 80 е подходящ за използване в приложения с работни температури до 800 ° С и 110 Blok за приложения с работни температури до 1100 °С.

 
 

  Insulfrax Blok EN

Insulfrax® Boards

Insulfrax Boards са произведени от Insulfrax алкалоземна силикатна вата, смесена със специално подбрани неорганични и органични свързващи вещества, за да се получи твърда „основа“ с изключителни характеристики. 110ZK е лесна за рязане и оформяне със стандартни инструменти. Тази „основа“ проявява висока якост и твърдост, съчетана с отлично представяне изолациона и висока температурна стабилност. 110LD е особено подходящ за приложения при прецизна механична обработка. Insulfrax Boards са достъпни в широка гама от размери и дебелини.

 
 

  Insulfrax Boards EN