Възстановяване колела и ролки

В експлоатацията си различни ролки, колела, валове износват своето покритие. Най-често срещаните покрития са каучук, полиуретан или пореста гума.

Фирма „Тивекс“ ООД предлага възможност за възстановяване на тези каучукови покрития или цялостно изграждане на нови, спрямо желанията на клиента и неговите изисквания по конкретна спецификация. Съобразно наличните работни условия покритията могат да бъдат: киселино и маслоустойчиви с различна твърдост, висококачествен полиуретан с твърдост по ShoreA до 95+-5, пореста гума с различна едрина на порите и плътност.

  • Възможност за премахване на старо покритие и нанасяне с ново
  • Изграждане на работни и спирачни колела за различни механизми
  • Богата гама и твърдости каучуци
  • Възстановяване на металните части / шийки / на валове

Каучукови ролки

Полиуретанови ролки