Метало-пластични уплътнения

С наличието на високи работни налягания и температури над 350°C, спирално навитите гарнитури са често предпочитани пред меките гарнитури. Тяхната конструкция се състои от спирила от неръждаема стомана с пълнител графит или тефлон и наличие на вътрешен и външен пръстен.

В зависимост от конкретният тип фланец те биха могли да бъдат:

  • за фланец тип канал жлеб – често е приложима само спирала тип: TIV-TG01
  • за плоски и изпъкнали фланци – приложим е тип с вътрешен и външен пръстен: TIV-RF02
  • за фланци тип мъжки/женски – приложим тип са само с външен ( центрираш ) пръстен: TIV-OR03 или само с вътрешен пръстен TIV-SR04
  • нестандартни – елипсовидни гарнитури

Повече информация може да намерите тук.

Фирма „Тивекс“ ООД разполага с оборудване за изработка както на стандартни, така и размери по спецификация на клиента.

За стандартна дебелина на уплътнителната част се счита б = 4.5мм, но тя може да бъде и 2.5мм, 3.2мм, 6.4мм и 7.2мм.

Метало пластични уплътнения