Противо-задържащи материали

Контакти

Адрес: гр. Бургас 8005, ул.“Янко Комитов“ 16Е, ж-к Славейков
Тел.: 056/ 88 08 83
Факс.: 056/ 88 08 83

още контакти

KALEN

KALEN са покрития за силози и бункери за поток, без затлачване на суровината

KALEN са технически пластмаси предвидени за полагане на силози, бункери и други съдове, предвидени за съхранение на фини суровини. Те притежават добра износоустойчивост и много добри качества, спомагащи плавното преплъзване на материала преминаващ през тях. С възможност за работни температури до 80 °C те предоставят леко и добро решение при силно затапващи се суровини.

KALEN техническите пластмаси се произвеждат на листи, в различни размери и дебелини. Прецизното им рязане и дименсиална деформация позволяват да се оформят според желаната форма и да прилепнат перфектно към основата на която лежат. Свеждайки до минимум задържането и затлачване на суровината в бункера, този тип материали са идеали за бункери, силози и конвейери, пренасящи фини частици. В повечето случаи монтажа им се извършва механично чрез шпилки или друг тип конструкция. Нашите специалисти могат да извършват полагане на място, за повече информация – свържете се с нас.