Насипни абразивоустойчиви, втвърдяващи се съединения

Контакти

Адрес: гр. Бургас 8005, ул.“Янко Комитов“ 16Е, ж-к Славейков
Тел.: 056/ 88 08 83
Факс.: 056/ 88 08 83

още контакти

Абразивоустойчиви, втвърдяващи се съединения, използващи се при ремонт, за ръчно покриване или нанасяне чрез впръскване.

Нашите предложения за абразивоустойчиви съединения комбинират перфектна устойчивост на абразия и лекота за нанасяне. Те са изработени от твърда, минерална основа. В зависимост от конкретното приложение се предлагат с различни пълнители, като приложението им е неограничено, поради лекотата на нанасяне. Дори ремонти и облицовки със сложна геометрия може да се извършва с помощта на обикновен инструмент, без да са налични фуги. В зависимост от изискванията, дебелината на покритието може да се регулира, като засъхването на материала е 24 часа.

Материал: KALCRET Hard Compound

 
Характеристики и предимства:

 • циментообразна смес, лесна за ръчно нанасяне
 • съдържа изключително твърди частици като боксит и алуминиев оксид
 • притежава качествата близки до ABRESIST
 • варианти за работна температура до 400°C или до 1200°C
 • KALCRET-S с възможност за нанасяне чрез впръскване
 • при по-големи дебелини е нужна допълнителна екранировка

Форма на доставка: в опаковки до 24кг, налични на склад, в зависимост от приложението се предоставят различни пълнители / фибри /, който се смесват с основният материал. Варианта за впръскване се извършва със специална техника, за повече информация обърнете се към нас.

Материал: KALPOXY Hard Compound

 
Характеристики и предимства:

 • дву-компнентен, епоксиден продукт
 • идеален за ремонт и кратки при кратки срокове
 • не е нужна допълнителна екранировка
 • силно абразивоустойчив
 • лесен за ръчно нанасяне

Форма на доставка: предоставя се в 5 кг опаковки /общо основа и втвърдител/, при правилно съхранение може да се използва до 12 месеца.