Насипни изолации

Високотемпературни, керамични влакна, под формата на суровина в основата на фамилията Висикотемпературни материали предвидени за пълнител, запълващ изцяло обеми по желание на киента. Притежава виска температурна стабилност, добра абсорбация на шум и слаба активност към химикали. С приложение като изолация при компенсатори, пълнител, текстилно производство, пещи и други.