Лазерно почистване-рязане-заваряване

 

Производственият и сервизен екип на фирма „Тивекс“ ООД предлага на Вашето внимание възможността за прецизно лазерно почистване, рязане и заваряване на метали.

Лазерно почистване: на сложни / комплексни / повърхности, матрици за изделия, заварки, боя, ръжда, корозия, омасляване, премахване на повърхностен слой и други.
При този метод на почистване няма директен контакт с мястото за почистване; липсва нарушаване
или промяна на повърхността, а само премахване на повърхностен слой.

Лазерно рязане: прецизно изрязване на неръждаеми и черни метали ( до 20-25+мм ); алуминий (12-16+ мм), мед
( 8-10+мм), бронз  6-8+ мм), / други.

Лазерно заваряване: заваряване на черни и цветни метали, без или с наличие на добавъчен материал/и. Работи се локално, без допълнително загряване и измятане на основният детайл, само на мястото на заварката.

Лазерно гравиране: маркиране и гравиране върху метали / черни,цветни, алуминий /  и определени видове технически пластмаси.

  • лазерно почистване на заварки, боя, ръжда, корозия, омасляване, премахване на повърхностен слой
  • лазерно изрязване на неръждаеми и черни метали
  • лазерно заваряване на черни и цветни метали
  • лазерно маркиране / гравиране на детайли