Gasket Sheet AF-153® type 230

Уплътнителен лист за ниски параметри, приложим основно при вода и отпадни води.

Контакти

Адрес: гр. Бургас 8005, ул.“Янко Комитов“ 16Е, ж-к Славейков
Тел.: 056/ 88 08 83
Факс.: 056/ 88 08 83

още контакти

Уплътнителен лист за ниски параметри, приложим основно при вода и отпадни води.

AF-153® is a registered trademark of Gambit Lubawka Sp. z o.o. or its affiliates.

Материал:
GAMBIT AF-153 е комбинация от естествени влакна, минерални влакна и пълнители: NBR, NR, SBR и каучк-базирани пълнители.
Максимална /пикова/ температура:
180 °C
Работна температура:
155 °C
Работна температура при наличие на пара:
130 °C
Максимално налягане:
4 MPa
Стандартни дебелини на листа (mm):
0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0
Стандартни размери на листа (mm):
1500×1500
Цвят:
Светло зелен