Gasket Sheet AF-1000® type 226

Използва се при висока температура фланцеви съединения, в системи с високи колебания в налягането.

Използва се за израбока на фланцеви уплътнения, при наличие на висока температура. За работа със системи с високи колебания на налягането и средна скорост на флуида. Разполага с висока механична устойчивост. Може да се използва в автомобилната индустрия. Не се препоръчва за работа с киселини и основи. Приложим за работа с: вода, пара, керосин, бензин, гориво, и устойчив на масла.

*AF-1000® is a registered trademark of Gambit Lubawka Sp. z o.o. or its affiliates.

Материал:
GAMBIT AF-1000 е уплътнителен лист базиран на кевларени и арамидни фибри, минерали и NBR каучуци, подсилен с галванизирана метална мрежа.
Максимална /пикова/ температура:
420 °C
Работна температура:
350 °C
Работна температура при наличие на пара:
250 °C
Максимално налягане:
12 MPa
Стандартни дебелини на листа (mm):
0,8; 1,0; 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0
Стандартни размери на листа (mm):
1500×1500
Цвят:
Графит