Чисто метални гарнитури

Чисто металните гарнитури или Ring Type Joint [RTJ] са приложими при високи температури и налягания в рафинериите и нефтопреработвателната индустрия. Специфичното при този тип уплътнения е изключителната чистота на уплътнителните повърхности – както на гарнитурата, така и на фланците. Наранявания или надирания не са приемливи при монтаж на подобен тип уплътнения. В повечето случаи материалите на фланците и самото уплътнение са идентични или близко сходни, като металните гарнитури имат по-ниска твърдост от тази на самият фланец, за да се предпази фланеца от деформация при сглобка.

Стандартите по които са изработени най-често са: ASME B16.20 (DIN EN 12560-5) и AMSE/ANSI B 16.47, а спрямо своята геометрична форма те биват овални и октагонални.

  • възможност за силен натяг
  • химическа, механична, термична устойчивост в зависимост от конкретният материали
  • не се усуква или огъва по време на транспорт или монтаж
  • гладкост и прецизност на изработка
  • различни модификации спрямо конкретният профил и фланец
  • добри при работа с вакуум, високи налягания и температура