Инженеринг

Консултантски услуги: специфициране и монтаж на фланцеви уплътнения.

Всяко съоръжение или система, използваща уплътнителни материали има своите специфики. Не съществува производство, в което да не е наложително през определен период от време да се отремонтират или подменят уплътнения. Без подбор на правилен материал, оптимален дизайн, тип на конструкция и нужната свиваемост, нито една индустрия не би имала производителността, която е нужна за да съществува.
Често грешният подбор или липса на контрол върху уплътненията води не само до сериозни, скъпо струващи аварии, причиняващи спирането на цели механизми и техният дълъг ремонт, но дори и до загуба на човешки живот.

С оглед на това нашите специалисти се стремят да предоставят нужната информация и да запознаят клиента с възможните решения, на етап проектиране, производство и монтаж на съответните уплътнения. Нашият богат опит и ресурси, ни позволяват да тестваме предлаганите от нас решения в лабораторни условия. Богат набор от материали и възможности за обучения за правилно разчитане на техническа информация за съответният материал са само част от предлаганите от нас услуги. Често нашите партньори организират и допълнителни обучения за правилен подбор на материал, типове стандарти, конструкция на уплътнението и монтаж на съответните фланцеви съединения.

С консултациите на нашите специалисти, Вашите съоръжения и механизми ще бъдат по-безопасни, надеждни и ефективни. Качествените продукти, богатият ни опит и високо технологични производствени машини са инструментите с които спомагаме Вашето производство.

Изследване на технически параметри

Параметрите на уплътнителните материали са важни за фланцевите връзки. Европейските нормативи спрямо стандарт DIN EN 13555 специфицират тези характеристики и качества при работа в съответсвие с DIN EN 1591-1. Изпитанията които се правят за следене на качеството включват свиваемост на материалите, устойчивост при температури, налягания над норманите, пропускивост на материалите и много други. При нужда за проверка на качеството и примесите на съответните материали е възможно да се извършват редица тестове преди доставка на серията уплътнения. След проверка на параметрите на избрания материал се изследва точността на изработка и съответните размери. Нашите партньори разполагат с високо технологична техника (AMTEC GmbH) за да определят точно работните параметри спрямо DIN 28090 / EN 13555 / Ta Luft и други стандарти.

Изследването на параметрите на различни типове каучуци, техните качества и пригодност за работа в екстремни среди, при изключително отговорни измервателни уреди, и системи работещи с опасни химикали е наложително и често приложимо.

Изследване на техническите параметри на уплътнителни материали
Проекти и предложения за абразивоустойчиви покрития и облицовки

Проекти и предложения за абразивоустойчиви покрития и облицовки

Когато е необходимо оптимизиране на живота на Вашето съоръжение, ние сме насреща.

Всяка форма на износване изисква индивидуално решение и анализиране на типа абразия и работните параметри. Пример за това е при изработка на циклони и пневматични транспортьори, скоростта и ъгъла на атака на суровината играят важна роля заедно с едрината на частиците. Те взети под внимание са база за избор на правилният тип материал или комбинация от материали при изработка на изделието или облицовката му.

Ние и нашите партньори се стремим да предоставим решения, икономически изгодни за постигане на безпроблемна работа с ограничен брой престои за ремонт или подмяна на покритията. Тези решения не само предоставят нужните работни часове, но и предоставят възможност за автоматичен мониторинг на нивото на износване на съоръжението. Правилното проектиране, подбор на геометрия, предпазни материали, монтаж и обслужване са критични за оптимизиране на престоят на съоръженията.

Ние, фирма „Тивекс“ ООД съвместно с нашите партньори предоставяме цялостен пакет – от проектиране до получаване на завършеното изделие, готово за монтаж. Различни услуги и полагане на покрития на място са също приложими при конкретните нужди на клиента.

Снемане размери на място и изработка по модели и мострени образци

Често детайлите за даден елемент са важни при офериране и изработка на конкретното изделие. Това налага правилно специфициране на проблема и подход за неговото решение. Фирма “Тивекс” ООД предоставя услуги като снемане на размери от мострени или работещи детайли на място или след поучаването им. Когато липсват чертежи или съоръжението е преминало през многократни ремонти и промени, често ние предлагаме на клиента визия за подобрение и възможност за разрешаване на проблема. Това включва елемент на опит, подбор на материал и ноу-хау.

Изработка на различни видове детайли, от метали, технически пластмаси или други меки материали е част от предлаганата гама произвеждани изделия.

За повече инфорамция или запитване – моля свържете се с нашите специалисти.

Снемане размери на място и изработка по модели и мострени образци