Проект „Подобряване на производствения капацитет в ТИВЕКС ООД”

Проект „Подобряване на производствения капацитет в ТИВЕКС ООД”

„ТИВЕКС ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0574-С01 по проект „Подобряване на производствения капацитет в ТИВЕКС ООД”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения...