Бюлетин 1

Уважаеми партньори, тук ще намерите актуална информация за нашите брошури и бюлетини: 1)Бюлетин 1 от 01.06.2020г. – производство и продукти Разгледай : Бюлетин 1 2) Вашето лесо решение за безопасно дистанциране Разгледай : Безопасно...
Проект „Подобряване на производствения капацитет в ТИВЕКС ООД”

Проект „Подобряване на производствения капацитет в ТИВЕКС ООД”

„ТИВЕКС ООД подписа Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.040-0574-С01 по проект „Подобряване на производствения капацитет в ТИВЕКС ООД”. Договорът за безвъзмездна финансова помощ е по процедура BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения...